Over de Meervaart

MVO


De Meervaart heeft de status van een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Door te kiezen voor onze congreslocatie draagt u bij aan educatieve en talentontwikkelingsactiviteiten, die met de opbrengsten van de congresverhuur gerealiseerd kunnen worden. Congresseren in ons theater is daardoor een vorm van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Indien u meer wilt weten over onze activiteiten kunt u contact opnemen met Mirjam Terpstra, Hoofd Beleid en Fondsenwerving, via mterpstra@meervaart.nl of 020-4107418.

Express Your Best

In krachtwijken in Nieuw-West wordt kinderen en jongeren de kans gegeven hun culturele talenten te ontdekken en ontwikkelen.

Om nog meer jongeren in Nieuw-West te enthousiasmeren voor kunst en cultuur, werkt de Meervaart sinds 2011 samen met woningcoöperatie Ymere en diverse cultuuraanbieders aan een doorgaande leerlijn voor talentontwikkeling in Nieuw-West. Doelstelling van Express Your Best is jongeren die van huis uit niet of nauwelijks in aanraking komen met cultuur, hiermee op een laagdrempelige manier in aanraking te brengen via een creatief workshoptraject in hun eigen buurt.

In drie krachtwijken in Nieuw-West worden toegankelijke workshops aangeboden. Het lokale jongerenwerk en de scholen uit de buurt zijn intensief betrokken bij de organisatie en werving van de workshops. Deze bieden een allereerste kennismaking aan met cultuur en zorgen zodoende voor een opstap naar een structurele creatieve vrijetijdsbesteding bij een van de betrokken culturele aanbieders in Nieuw-West.

Resultaten
Inmiddels hebben er acht workshoptrajecten plaatsgevonden. Het negende loopt momenteel. In totaal hebben ca. 1250 kinderen en jongeren van zes tot achttien jaar via Express Your Best de kans gekregen om kennis te maken met creatieve workshops van twaalf lessen in hun eigen wijk. Ieder semester eindigde met een uitgebreide presentatie in de professionele theaterzaal van de Meervaart. Steeds was er een volle zaal met ouders, familie, vrienden en buurtgenoten die volop genoten van het jonge talent dat enthousiast haar vaardigheden presenteerde op het podium.

"Ik heb geleerd om je niet te schamen voor wat je doet. Ik heb meer zelfvertrouwen gekregen en geleerd om gewoon te doen wat je kan." (Nihal, 11 jaar, Musical)

"Je kan bij Express Your Best heel veel leren. Ik heb ook hogere cijfers voor taal gekregen doordat ik media maak." (Ouassim, 11 jaar, media)

de Speelvloer

Speciale dramalessen voor groep 1 t/m 8, waarmee de sociale- en taalvaardigheden verder ontwikkeld worden.

Samen met basisschool Goeman Borgesius is het project de Speelvloer ontwikkeld. Voor de groepen 1 t/m 8 worden speciale dramalessen verzorgd door theaterdocenten van de Meervaart, in totaal twaalf lessen van een uur. Bij het lesgeven maken de theaterdocenten gebruik van de input van de leerlingen. Over de situaties die in de klas gespeeld worden vormen zij een mening en leren hierover met elkaar te discussiëren. Naast de lessenreeks wordt een schoolvoorstelling bezocht met een bijbehorende inleiding en workshop.

Met de Speelvloer kan een school theater inzetten als middel om de sociale en taalvaardigheden van de leerlingen verder te ontwikkelen. De lessenreeks is gebaseerd op deze kerndoelen. Daarbij vergroot dramatische vorming het zelfvertrouwen en maakt het kinderen zelfverzekerder. Ook helpt het bij de ontwikkeling om positief kritisch met anderen om te gaan. Leerlingen leren zichzelf te presenteren en hun kennis van de Nederlandse taal wordt vergroot.

Resultaten
Door de Speelvloer kunnen kinderen binnen een veilige omgeving open bloeien. Zij durven zich te presenteren en gaan meer spreken in de klas. Ook krijgen de leerlingen meer inzicht in hun eigen rol binnen de klas. Degenen die wat meer op de achtergrond waren hebben zich kunnen ontplooien tijdens de dramalessen en zijn mondiger geworden.

"Er zijn drie leerlingen die aan het begin van het jaar mondeling op 'nul’ stonden en dankzij de Speelvloer zijn gaan praten." (Leraar groep drie)

"De Speelvloer is een leuke onderbreking van keihard werken in de klas. Het gaf de kinderen ruimte voor aandacht en het aanspreken van andere talenten." (Lerares groep zes)

4West

4West is de jeugdtheaterschool van de Meervaart. Kinderen en jongeren tussen de 2 en 16 jaar kunnen hier lessen volgen in theater, dans, zang, beeldende kunst en film. Tijdens het 4WestFest aan het einde van het seizoen kunnen de leerlingen hun kunsten presenteren.

www.4west.nl

Studio West

Studio West

Studio West is de creatieve werkplaats voor het talent van morgen. Vanaf 13 jaar kunnen jongeren hier hun artistieke talent ontdekken en ontwikkelen op het gebied van theater, dans, muziek en media. Ook worden er vanuit Studio West de Meervaart Studio Cafés georganiseerd. Zo wordt elke eerste zaterdag van de maand tijdens het Meervaart Studio Comedy Café aan jonge stand-up comedians een podium geboden in de Meervaart.

www.studiowest.nl

Studio West

 
x

Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief.

En blijf op de hoogte op het gebied van congressen & events!