Over ons

MV Jong festival

Ons lesseizoen is abrupt geëindigd door het Corona Virus. Dit betreuren wij en onze docenten enorm. Zoals u weet heeft het kabinet aanvullende en aangescherpte maatregelen getroffen ter bestrijding van het Corona-virus gericht op evenementen en samenkomsten. We hebben gekeken naar de mogelijkheid om het Meervaart Jong Festival (wat zou plaatsvinden op 11,12,13 april) te verplaatsen naar juni, helaas is dit niet mogelijk.

Op basis van de maatregelen van de aankomende periode en hopelijk goede uitkomsten, willen wij in juni een aantal lessen organiseren waarbij de kinderen en de docenten hun lessen kunnen voortzetten. Met als doel om in de laatste les (open les) aan ouders en familie te laten zien waar ze de afgelopen periode aan gewerkt hebben en het seizoen samen af te sluiten. 

Op het moment dat wij met zekerheid kunnen zeggen dat de lessen in juni gaan starten en wanneer dit zal zijn, sturen wij de ouders en onze deelnemers hierover een e-mail.