Over ons

Privacy verklaring

Naar aanleiding van de nieuwe wetgeving heeft ook Meervaart Jong de privacyverklaring vernieuwd. Hierin staat welke gegevens we van je hebben en hoe we daar (respectvol) mee omgaan. Voor meer informatie over de AVG, zie de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Privacyverklaring Meervaart Jong 

Meervaart Jong spant zich in om jouw privacy te respecteren. Dit privacy document beschrijft welke persoonlijke gegevens we verzamelen en wat we met die gegevens doen. Verder staat hier beschreven wat we allemaal doen om te voorkomen dat er misbruik wordt gemaakt van jouw gegevens en hoe je kunt aangeven waar we jouw gegevens voor mogen gebruiken. Ook staat hier wat je moet doen om je gegevens bij te werken en wat te doen als je geen e-mail meer van ons wilt ontvangen. Je kunt ook lezen waar je terecht kunt met vragen over privacy. Meervaart Jong neemt jouw privacy zeer serieus en behandelt jouw gegevens daarom uiterst zorgvuldig. Voorop staat dat Meervaart Jong zich in alle gevallen houdt aan de eisen van de AVG.

 

Welke persoonsgegevens bewaart Meervaart Jong van jou? 

Wanneer je je inschrijft voor een les via deze website of anders, zijn wij gerechtigd persoonsgegevens op te slaan. Persoonsgegevens die worden verzameld, worden door ons verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. Het betreft de volgende gegevens die wij van jou kunnen verwerken: NAW-gegevens, geboortedatum- en plaats, telefoonnummer, emailadres en IP-adres. Als een ouder Meervaart Jong verzoekt om het Jongeren Cultuurfonds aan te vragen gaat het tevens om inkomensgegevens. 

 

Wat doet Meervaart Jong met jouw gegevens?

Meervaart Jong gebruikt jouw gegevens voor de volgende doeleinden:

•    om jouw aanmelding voor een activiteit van Meervaart Jong te verwerken en je daarover te kunnen informeren

•    om de nieuwsbrief van Meervaart Jong te kunnen versturen, mits je je daarvoor hebt aangemeld

•    voor statistische, analyse- en onderzoeksdoeleinden (waaronder klanttevredenheidsonderzoek)

•    om uitvoering te kunnen geven aan op Meervaart Jong van toepassing zijnde wettelijke verplichtingen.

 

Hoe lang bewaard Meervaart Jong mijn gegevens?

Meervaart Jong bewaart gegevens niet langer dan voor de verwerkingsdoeleinden noodzakelijk is. Indien je gedurende 7 jaar niet mee hebt gedaan aan een van onze activiteiten of een van onze events hebt bezocht worden je gegevens verwijderd uit onze systemen. Gegevens van personen die zich hebben aangemeld voor onze nieuwsbrief worden bewaard 

tot na het moment dat zij zich afmelden. De gegevens worden daarna uitsluitend nog gebruikt voor statistische doeleinden.

 

Geeft Meervaart Jong de verkregen informatie aan derden door? 

Meervaart Jong geeft geen persoonlijke informatie van haar deelnemers/bezoekers door aan andere partijen. Theater de Meervaart en dus ook Meervaart Jong (en haar leveranciers) hebben technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om de gegevens waarover zij beschikt te beschermen tegen verlies, vernietiging of een andere vorm van onrechtmatige verwerking. Zo worden de ontvangen persoonsgegevens bijvoorbeeld opgeslagen op beveiligde servers. Als een ouder verzoekt om het Jongeren Cultuurfonds aan te vragen worden de NAW-gegevens, emailadres, geboortedatum, telefoonnummer en inkomensgegevens gedeeld. 

 

>Ontvang ik nieuwsbrieven van Meervaart Jong?

Je ontvangt alleen digitale nieuwsbrieven van Meervaart Jong als jij ons je e-mailadres hebt gegeven en als je hebt aangegeven het op prijs te stellen om op deze manier informatie van ons te ontvangen. Deze dienst kun je op ieder moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink. Je e-mailadres wordt alleen met jouw toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees.

 

Wat doet Meervaart Jong ter bescherming van persoonlijke gegevens?

We hechten veel waarde aan de bescherming van persoonlijke gegevens. We voorzien in administratieve, technische en fysieke veiligheidsmaatregelen om onbevoegde onthulling, gebruik, wijziging en vernietiging van persoonlijke gegevens in ons bezit te voorkomen. We stellen alles in het werk om persoonlijke gegevens in ons bezit afdoende te beschermen tegen te verwachten risico’s.

 

Wat doet Meervaart Jong met Cookies?

Meervaart Jong maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje met gegevens dat op de harde schijf van je computer wordt opgeslagen. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en worden uitsluitend gebruikt om het gebruik van de site voor jou gemakkelijker te maken. Bijvoorbeeld door je te herkennen als je een volgende keer op de site langskomt. Je kunt deze cookies van je computer verwijderen in de voorkeuren van je browser.

 

Links

Op de site tref je een aantal links aan naar andere websites. Meervaart Jong kan geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met jouw gegevens. Wij raden je ten sterkste aan de betreffende privacy bepalingen van andere sites en/of bronnen altijd goed te lezen voordat je aldaar enige persoonsgegevens verstrekt.

 

Wat doet Meervaart Jong met Social media cookies?

Op deze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op sociale netwerken als Facebook, YouTube en Twitter. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook, YouTube en Twitter zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Voor de cookies die de social media partijen plaatsen en de mogelijke data die zij hiermee verzamelen, verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites daarover geven. Let op dat deze verklaringen regelmatig kunnen wijzigen. Meervaart Jong heeft daar geen invloed op.

 

Wat doet Meervaart Jong met de gegevens die we verkrijgen via Social media 

Meervaart Jong gaat graag, via eigen social media kanalen, in dialoog met klanten, gebruikers van onze diensten. Het doel is om nuttige en relevante informatie te bieden en/of vragen die via social media kenbaar worden gemaakt te beantwoorden. Meervaart Jong volgt actief hiervoor het internet en social media kanalen, zoals Facebook en Twitter.

Hierbij spant Meervaart Jong zich in om feeds op deze kanalen te volgen, daaraan deel te nemen en/of proactief op in te gaan en individuele, relevante vragen en opmerkingen te beantwoorden. Meervaart Jong behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om niet op iedere vraag of opmerking te reageren. Aan het wel of niet inhoudelijk reageren kan dan ook geen enkel recht worden ontleend.

Het kan voorkomen dat bij het deelnemen aan feeds en het beantwoorden van vragen of het reageren op opmerkingen, Meervaart Jong (persoons-) gegevens vast zal leggen. Deze zullen uiteraard in overeenstemming met deze privacyverklaring worden verwerkt. Meervaart Jong is niet verantwoordelijk voor de omgang met persoonsgegevens door andere deelnemers aan zijn social media kanalen of de content op zijn social media kanalen. 

 

Wat doet Meervaart Jong met foto’s die tijdens de activiteiten gemaakt worden?

Tijdens activiteiten worden regelmatig foto’s en/of video´s gemaakt. Deze foto’s worden onder meer gebruikt op onze website en onze social media kanalen. Gezien het grote aantal foto’s en de vele gezichten op deze foto’s is het in de regel niet mogelijk iedereen van te voren om toestemming te vragen voor publicatie.  Meervaart Jong gaat echter zorgvuldig om met de belangen van afgebeelde personen. Mocht een deelnemer of ouder/voogd desondanks bezwaar hebben tegen het gebruik van een bepaalde foto, dan zal deze op diens verzoek binnen 48 uur (indien mogelijk) verwijderd worden. Bezwaar kun je maken door een email te sturen naar jong@meervaart.nl of ons te bellen op 020-4107488.

 

Onze foto richtlijnen:

•    Als deelnemers of personeelsleden niet gefotografeerd willen/mogen worden, dan wordt dit gerespecteerd.

•    Wordt een foto van de deelnemer gebruikt op de voorkant van publiciteitsmateriaal zoals een folder of poster, dan vraag Meervaart Jong aan de ouder/verzorger om schriftelijke toestemming voor de publicatie. 

•    Meervaart Jong respecteert de auteursrechten van de fotograaf door de naam van de fotograaf te vermelden.

 

Hoe werkt Meervaart Jong haar privacy document bij?

Dit privacy document kan regelmatig worden bijgewerkt om die veranderingen en aansluitende gevolgen voor het verkrijgen en beheren van gegevens bekend te maken. Als wij wijzigingen aanbrengen in dit document, kun je aan de datum die erboven staat zien wanneer dit voor het laatst gebeurd is. We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de manier waarop we met gegevens omgaan en om de voorwaarden zoals beschreven in dit privacy document aan te passen en om die aanpassingen toe te passen op al jouw gegevens. Als je onze website bezoekt, ga je akkoord met de op dat moment geldende voorwaarden van dit privacy document. Als je in de toekomst deze website bezoekt en het privacy document gewijzigd is, ga je akkoord met de gewijzigde versie van het privacy document. We behouden ons het recht voor om het privacy document te allen tijde te wijzigen.

 

Heb ik inzage en kan ik mijn persoonsgegevens wijzigen?

Wanneer je vragen hebt of je wilt weten welke persoonsgegevens wij van jouw hebben, kun je altijd contact met ons opnemen. Je hebt de volgende rechten:

•    Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen

•    Inzage in en het kunnen opvragen van de precieze persoonsgegevens die we van jouw hebben

•    Het laten corrigeren van fouten en het kunnen aanpassen van jouw persoonsgegevens

•    Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens

•    Intrekken van toestemming voor het gebruiken en bewerken van jouw persoonsgegevens

•    Jouw gegevens anonimiseren of zodanig verwijderen dat deze niet meer herleidbaar zijn tot jouw als persoon.

•    Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik van jouw persoonsgegevens zoals: - het volgen van jouw bezoek op onze website (tracking) - het gebruiken van jouw aankoopgegevens en voorkeuren om je specifieke informatie te kunnen sturen.

 

Hoe kan ik contact opnemen met Meervaart Jong?

Als je wilt dat we jouw adresgegevens bijwerken, dat we je naam uit ons bestand halen of wil je weten welke gegevens we van je hebben bewaard neem dan contact op met ons via onderstaande contactgegevens:

Theater de Meervaart, Meer en vaart 300, 1068 LE Amsterdam

Telefoon: 020-4107488

E-mail: jong@meervaart.nl

 

Met speciale vragen met betrekking tot privacy kun je mailen naar privacy@meervaart.nl