Over ons

Visie/Missie

Sinds 2006 heeft Amsterdam West een uniek podium voor de jeugd tussen de 2 en 16 jaar. Onder begeleiding van een team van geïnspireerde kunstvakdocenten, nemen kinderen deel aan lessen en producties op het gebied van theater, muziek, urban creative, dans, en beeldende kunst.
 

Visie

Meervaart jong wordt opgebouwd vanuit de contacten in de wijk en het onderwijs. Het podium is een community-plek, die zoveel mogelijk mensen in de wijk bereikt en functioneert als een nieuwe ontmoetingsplek voor de jeugd, hun ouders en iedereen die zich verbonden voelt met het initiatief. 

Meervaart jong maakt theater met kinderen (in de breedste zin van het woord) en toont in het  presentatiemoment hun eigenheid in een theatrale werkelijkheid.

Meervaart jong biedt kinderen (in Amsterdam West) de mogelijkheid om na schooltijd plezier te beleven aan theater, muziek, freerunnen, dans, en beeldende kunst. Dit doen we op een laagdrempelig manier, namelijk door op meerdere plekken in West zichtbaar te zijn en les te geven. Tegelijkertijd verwachten we van de kinderen een gemotiveerde werkhouding, omdat dit de basis is voor het plezier in het maken van theater.

Meervaart jong gaat door middel van de podiumkunsten op zoek naar de eigenheid van kinderen en geeft deze theatraal vorm binnen een voorstelling of presentatie. We maken daarbij gebruik van de kwaliteit van onze docenten die veelal hun inspiratie halen uit andere kunstvormen of zelf actief zijn als uitvoerend kunstenaar.

 

Missie

Meervaart jong ziet elke dag dat kunst mensen bindt en bijdraagt aan het plezier en geluk van kinderen. Wij willen daarom..

een ontmoetingsplek zijn voor kinderen, ouders en kunstvakdocenten.

kinderen laten kennismaken met de podiumkunsten en hen een meerjarig lesplan aanbieden, waarin zij zich kunnen ontwikkelen op het gebied van de podiumkunsten.

kinderen een podium bieden, waarbij hun eigenheid gezien mag worden en waarbij de presentaties en producties voor een breed publiek interessant zijn om naar te kijken.

een vrijetijdsbesteding bieden die uitgaat van het plezier en kwaliteit van de kunsten en tevens bijdraagt aan de ontwikkeling van sociale vaardigheden, zelfkennis en persoonlijkheid.

een inspirerende plek zijn in Amsterdam West, door te functioneren als community-plek, die de directe omgeving en de deelnemers actief betrekt bij de activiteiten.