Projecten

De speelvloer

De speelvloer

De Meervaart heeft samen met de Goeman Borgesiusschool een project ontwikkeld met als doel om middels theaterlessen taal- en sociale vaardigheden
te ontwikkelen. Deze theaterlessen kunnen gezien worden als een aanvulling op de dagelijkse lespraktijk van de school.

Wat de kinderen leren
De kinderen leren, middels theatrale opdrachten en het spelen van scènes, verschillende emoties te uiten, zichzelf te presenteren aan een groep en op dagelijkse (school)situaties te reflecteren.

Goed om te weten
De lessenreeks bestaat uit twaalf lessen en kan aangeboden worden aan groep 1 t/m groep 8. Het project kan op maat worden aangepast. Zo kunt u er bijvoorbeeld voor kiezen de lessen alleen te gebruiken voor de onder-, midden-, of bovenbouw. Ook kunt u ervoor kiezen de nadruk van de lessen vooral op taal- of juist sociale vaardigheden te leggen. Om aan te sluiten op uw school, wat betreft de taalontwikkeling, is er van tevoren overleg met de leerkracht(en) over de woordenschat en de lesmethode die uw school gebruikt.

Theater als middel voor de ontwikkeling van taal- en
sociale vaardigheden

Reflectie
Alle lessen worden uitgevoerd door opgeleide theaterdocenten van de Meervaart. Om de ontwikkeling van de kinderen in kaart te brengen wordt tijdens de lessen door onze docenten.

Voor meer informatie over de speelvloer neem contact op via jong@meervaart.nl of 020-4107488.