Educatie

Educatie

 • Introductie

 • Cultuureducatie zien wij als de ruggengraat van onze organisatie. Vanuit onze wens om een bijdrage te leveren aan de culturele carrière van alle jongeren van Nieuw-West biedt Meervaart Studio een lange leerlijn aan die start bij de onderbouw van het voortgezet onderwijs en doorgaat tot actieve kunstbeoefening in de vrije tijd voor jongeren/jong volwassenen.
   

  Voor scholen bieden we educatieve trajecten op maat, met een accent op de onderbouw van het VMBO, inclusief passende programma’s voor het Speciaal Onderwijs. Onze trajecten hebben een actieve insteek. Zelf bedenken en doen, zelf ervaren en samen toewerken naar een concreet eindresultaat staan voorop. Het eindresultaat wordt altijd gepresenteerd. Op die manier maken de leerlingen kennis met het hele creatieve maakproces, van eerste brainstorm tot planning en voorbereiding tot de uiteindelijke performance. Zij leren in dat proces eigen verantwoordelijkheid nemen en reflecteren op hun handelen. Zowel op het eigen creatieve proces als hun functioneren in het grotere geheel. De leefwereld van de kinderen en jongeren uit Nieuw-West en recente ontwikkelingen in de kunsten zijn leidend bij de bepaling van ons aanbod. Dit houdt het aanbod divers, actueel en in ontwikkeling. Meervaart Studio levert maatwerk en kijkt per groep leerlingen hoe het hun wereld kan verbeelden, vergroten of verrijken.

  Visie

  Met haar educatieve activiteiten levert Meervaart Studio een bijdrage aan het versterken van creatieve competenties en vaardigheden van jongeren. Het gaat om competenties die een belangrijke aanvulling zijn op de cognitieve vaardigheden die kinderen op school opdoen, zoals: fantasie gebruiken, abstract en innovatief denken, argumenteren, vergroten van de eigenwaarde, presenteren voor publiek. Onderzoek wijst steeds vaker uit dat culturele competenties in belangrijke mate bijdragen aan het welzijn en de kansen van kinderen op de langere termijn. Sommige onderzoekers stellen zelfs dat investeren in cultuureducatie een absolute noodzaak is om onze economische voorsprong te behouden. Om met hersenonderzoeker Mark Mieras te spreken: ‘Als we de toekomst serieus nemen, moeten we ook Kunstonderwijs serieus nemen’. Daarnaast verrijken we met het educatieve programma het maatschappelijk klimaat door als kunstinstelling, zonder oordeel, actuele en relevante thema’s bespreekbaar maken. Daarmee bieden wij jong en oud handvaten om te reflecteren op hun leefsituatie, een mening te vormen en eventueel tot actie over te gaan. Dit is van wezenlijk belang om te komen tot een maatschappij met betrokken, actieve burgers.

  Contact

  Kora Valentic
  Medewerker Events en Educatie
  E: KValentic@meervaart.nl
  T: 020-4107425 (tijdelijk alleen per email te bereiken)
  Maandag, Dinsdag, donderdag & vrijdag (10:00-17:00 uur)