Over ons

Onze visie

De ontwikkeling van cultureel bewustzijn is een onmisbaar element in de ontwikkeling van kinderen en jongeren. Het draagt bij aan de vorming van smaak, identiteit, eigenwaarde en het vinden van een plaats in de wereld. Inspiratie, plezier en kennis die in een vroeg stadium zijn opgedaan helpen op latere leeftijd bij deelname aan het culturele leven. De Meervaart wil daarom zoveel mogelijk kinderen en jongeren kennis laten maken met de waarde en schoonheid van de podiumkunsten. Actieve, receptieve en reflectieve kunstparticipatie hoort vanaf jonge leeftijd een vanzelfsprekende optie te zijn.

Het aanbod van de Meervaart dat hieraan bijdraagt bestaat uit vier onderdelen:
• Regulier aanbod in de vorm van buitenschoolse jaartrajecten, workshops, vrije werkruimtes en masterclasses gericht op kennismaking, verdieping en doorstroming;
• Binnenschoolse projecten;
• Podiumervaring en presentaties;
• Evenementen.

Omdat er een verschil is in het aanspreken van kinderen en jongeren en in de relatie tot ouders hebben we een tweedeling gemaakt op basis van leeftijd. Waar nodig krijgt het aanbod voor de leeftijd 2 tot en met 16 jaar het label Meervaart Jong en de groep van 15 tot en met 25 jaar het label Meervaart Studio.

Meervaart Studio
Amsterdamse jongeren (15-25 jaar) kunnen bij Meervaart Studio meedoen aan leertrajecten op het gebied van muziek, dans,theater, taal, film & fotografie. De docenten zijn zelf uitvoerend kunstenaars: rolmodellen voor de nieuwe generatie. Overdag is er vrije werkruimte voor jongeren om zelfstandig te werken. Daar ontmoeten ze ook andere makers, laten ze zich inspireren door elkaars werk en worden ze blootgesteld aan andere disciplines. Het is geen plek om te relaxen, maar voor creatieve concentratie. Er zijn maar weinig plekken in Amsterdam waar jongeren hun kunst op deze manier kunnen uitoefenen.

Wij willen met deze activiteiten jong, cultureel divers talent de kans bieden om een portofolio op te bouwen waarmee ze eventueel kunnen doorstromen naar zowel een kunst/cultuur opleiding (MBO, HBO), als een baan in de creatieve sector.

Educatie
Naast de projecten die we in de avonden organiseren, organiseren we ook vele educatieve projecten met middelbaar onderwijs in Amsterdam. Een heel mooi voorbeeld is het project Wereldverhalen. In de periode 2013 – 2015 heeft de Meervaart samen met het Wereldtheater en 2 VMBO-scholen in de buurt een doorlopende leerlijn ontwikkelt voor het VMBO. Doel van dit educatieve project is het belichten van de rijkdom van verteltradities uit verschillende culturen (vooral culturen die vertegenwoordigt zijn in Amsterdam Nieuw-West). Als basis voor alle lessen worden eeuwenoude verhalen gebruikt zoals: Sassi en Punnu (India), Anansi de Spin (Ghana) en de Dappere Moeder (Marokko). Leerlingen volgen in het eerste leerjaar een week lang theaterlessen en leren zo de verhalen kennen. In leerjaar 2 volgen zij lessen in verschillende disciplines waarbij de traditionele vormen worden afgewisseld met hedendaagse kunstvormen (streetdance vs. Indiase dans & film vs. schimmenspel). In het 3e leerjaar maken de leerlingen in een week tijd een voorstelling die aan het einde van de week wordt gepresenteerd in de Meervaart. We hebben 2 jaar lang een pilot gedraaid met het project en hebben aan de hand van de ervaringen die wij daarbij hebben opgedaan de lesplannen aan kunnen passen. Momenteel wordt het pakket verkocht op VMBO scholen door het hele land. Lees meer