Data en kaarten

FRA | symposium ART + CARE: Forme(s) de Vie

ICK Dans Amsterdam

Dans
onze makers

Het symposium vindt plaats in Westbeat, ICK Space For Dance Art, Rijnlandlaan 3, 1062 MX Amsterdam. Met openbaar vervoer is Westbeat te bereiken met tram 1 en 17, halte Derkinderenstraat.

FRA | symposium ART + CARE: Forme(s) de Vie
ICK: Space for Dance Art / Rhino Space
Rijnlandlaan 3, Gebouw Westbeat
Woensdag 16 november 14:00 – 16:45

Dit symposium is de kick-off van het meerjarig traject ART + CARE waarbij de relatie tussen kunst en zorg wordt uitgelicht. Het werk van ICK Associate Artist Éric Minh Cuong Castaing staat hierbij centraal.

Éric verkent in zijn choreografisch werk de representatie en waarneming van het lichaam in de 21ste eeuw. Hij ondervraagt hierbij de dualismen van werkelijkheid en fictie, natuur en cultuur, het organische en artificiële. Hij is geïnteresseerd in unieke lichamen en tussenmenselijke verhoudingen. Hij werkt niet alleen met getrainde dansers, maar ook met amateurs, mensen met bewegingsbeperkingen en met (lichamelijk beperkte) kinderen. Eric Minh’s projecten worden in Frankrijk en Nederland ontwikkeld, in samenwerking met lokale zorginstellingen, individuele geïnteresseerden en met het speciaal onderwijs.

Workshops

Bij elk project organiseert de ICK Academy een workshopprogramma waarbij lokale deelnemers onderdeel uitmaken van een creatief proces en kennis maken met de werkwijze van Éric en zijn team. Deze workshops worden gedocumenteerd zodat de werkmethodiek door een combinatie van artistiek en wetenschappelijk onderzoek op brede schaal met andere zorginstellingen en mantelzorgers gedeeld kan worden. Hierdoor ontstaan betekenisvolle ontmoetingen tussen de deelnemers en de (zorg)instellingen enerzijds, en met de kunstwereld anderzijds. Gemeenschappelijk doel is om van elkaar te leren en om de levenservaring van de deelnemers met een mobiliteitsbeperking te verrijken. Het resultaat kan zowel een esthetische als functionele verbreding van hun bewegingsmogelijkheden opleveren.

Programma 16 november

14:00 -  14:05  Introductie Art + Care door Suzan Tunca 

14:05 – 14:20  Informele presentatie workshops Forme(s) de Vie met lokale deelnemers 

14:20 – 14:45  Impressies van het documentatie onderzoek van de workshops Forme(s) de Vie door Regina Magnus en Maya Moore Adamidou

Pauze

15:00 – 15:20  Key-note Dr. Rosemarie Samaritter associate lector arts therapies Codarts Rotterdam over Arts + Health 
                    
15:20 – 16:00  Presentatie film Landing on Feathers en lichamelijke conversatie met Aleksandra Lemm, Jija Sohn en Julia Reist.

Pauze

16:15 – 16:45  Gesprek met Eric Minh, Aleksandra Lemm, Jija Sohn, Julia Reist en het publiek, gemodereerd door Rosemarie Samaritter

FRA
Onder de noemer FRA (Italiaans voor ‘tussen’) organiseert ICK vanaf 2013 bijeenkomsten waar het intuïtieve lichaam ter discussie wordt gesteld door provocatie en tegenspraak. Tot nu toe altijd nomadisch maar vanaf 2022 met regelmaat op de nieuwe plek van ICK: Space for Dance Art. Uiteenlopende kennisgebieden en disciplines worden uitgenodigd om hun licht te schijnen op de kracht en kwetsbaarheid van het lichaam. De bijeenkomsten zijn voor een breed publiek die geïnteresseerd zijn in dans, in beweging of gewoonweg in de fictie van het lichaam.   

Over de voorstelling Forme(s) de Vie 

Vertaald vanuit het Frans betekent Forme(s) de Vie zoiets als levensvormen of vormen van levens. Speels vertaald betekent het vorm geven aan het leven en staat voor het in beweging brengen van het lichaam vanuit een esthetische motivatie. In Forme(s) de Vie brengt de Frans/Vietnamese choreograaf Eric Minh Cuong Castaing dansers van het gezelschap Shonen en volwassenen met een mobiliteitsbeperking samen. Zo onthult hij de kracht en kwetsbaarheid van lichamen die al te vaak worden onderschat of afgeschreven. Welke gebaren zou je behouden als beweging een probleem werd, een doel, een strijd die al je aandacht opeiste? Dansers worden als het ware ingezet als menselijke prothesen en compenseren met hun lichaam de motorische tekortkomingen van een voormalige danseres en een voormalige bokser. De voorstelling ontwikkelt zich organisch rondom een filminstallatie en betrekt ook de lichamen van bezoekers. 

Forme(s) de Vie zal op woensdag 15 december om 14:00 uur met de originele Franse cast te zien zijn in het studiotheater van Space for Dance Art. Voorafgaande aan de voorstelling op 15 december vindt er tussen 12:30 – 13:30 een dansworkshop plaats met Dido Mirck van Danspark.

ICK Dans Amsterdam wordt financieel gesteund door de Gemeente Amsterdam en het Fonds Podiumkunsten. Het project Forme(s) de Vie bij ICK komt tot stand met financiële steun van VriendenLoterijFonds, VSBFonds, Stichting Zabawas, Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Holland en het Fonds culturel franco-néerlandais.

Lees verder

 

Gebouw Westbeat, ICK Space For Dance Art

Exclusief pauzedrankje

Prijzen

Prijs Gratis
Ontvang interessante tips, bijboekingen, recensies en aanbiedingen in uw mailbox. Schrijf u in voor de nieuwsbrief en loop niets mis! Blijf op de hoogte!
Schrijf u in voor de nieuwsbrief